Rushabh Eye Hospital and Laser Center  


Rushabh Eye Hospital and Laser Center
 

Rushabh Eye Hospital and Laser Center  

  • (022) 25288623
  • (022) 25282232
  • 09833411425


Rushabh Hospital Building, 18th Road, Chembur, Mumbai- 400071, Maharashtra

Near Ambedkar Garden