Bhawani Dairy


Bhawani Dairy

Bhawani Dairy

  • +(91)-9811178920


Shop No.15, Barf Hira Nagar, Gandhi Nagar, Kandivali West, Mumbai - 400067, Near Daniel Gym

  • Monday: 05:00 am - 11:30 pm
  • Tuesday: 05:00 am - 11:30 pm
  • Wednesday: 05:00 am - 11:30 pm
  • Thursday: 05:00 am - 11:30 pm
  • Friday: 05:00 am - 11:30 pm
  • Saturday: 05:00 am - 11:30 pm
  • Sunday: 05:00 am - 11:30 pm

Bhawani Dairy near Near Daniel Gym Kandivali West